Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

Verenigingen die een bar exploiteren waar alcohol wordt geschonken dienen in het kader van nieuwe Drank- en Horecawet hun barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te laten volgen. Stichting Cluster (die de cursus uitvoert) is door het NIGZ gekwalificeerd voor het verzorgen van IVA-trainingen.

Duur: 1 avond
Kosten: € 205,- per vereniging (max. 35 deelnemers).

Voor Sportverenigingen geldt dat zij gebruik kunnen maken van de subsidieregeling “Alcohol in sportkantines” welke wordt uitgevoerd door de Sportraad Overijssel. Bij deelname door minimaal 15 tot 20 barvrijwilligers bedragen de kosten slechts € 50,- per vereniging.
In de voorafgaande seizoenen gingen u in Losser reeds 29 verenigingen en ruim 400 vrijwilligers voor!!
Deelnemers krijgen na het volgen van de instructie het officiële IVA certificaat (gekwalificeerd barvrijwilliger)