Persbericht maken

Media op de hoogte brengen van een nieuwsfeit gaat vooral middels persberichten. Vooral plaatselijke krantjes (huis aan huis-bladen zoals de Nieuwe Dinkellander en Losser Journaal) publiceren deze berichten vaak van A tot Z. Doordat de persberichten vaak van A tot Z worden geplaatst dienen ze ook goed in elkaar te zitten. De krantjes worden ook nog eens goed gelezen door de plaatselijke bewoners. En dat is vaak net de juiste doelgroep. Bij het maken van een persbericht moet u aan de volgende dingen denken.

 

 • Zorg dat de informatie nieuwswaardig is. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet, gezien het feit dat veel persberichten direct in de prullenbak verdwijnen, omdat ze voor lezers niet interessant zijn.
 • Gebruik cijfermateriaal. Statistieken doen het altijd goed. De reden is dat cijfers niet liegen, dus tegemoet komen aan de objectieve rol van de journalist (aantal deelnemers, etc.)
 • Gebruik nooit subjectieve kreten als ‘beste’, ‘mooiste’, ‘snelste’ tenzij deze door objectieve (meetbare) gegevens te onderbouwen zijn. Vraagt de aard van het nieuws toch om een sausje? “Verpak dan meer subjectieve waarden in een prikkelende quote van bijvoorbeeld de directeur en plaats die in de eerste alinea, dat werkt altijd!”, aldus de heer…
 • Schrijven is schrappen. Herlees het persbericht meerdere malen (hard op) en haal ieder overbodig woordje, zinnetje en alineaatje eruit.
 •  Durf bij tijd en wijle ook minder goed nieuws naar buiten te brengen. Redacties waarderen de oprechtheid en hebben sneller sympathie voor de ‘underdog’.
 • Stuur persberichten bij voorkeur via e-mail.
 • Investeer in een goede medialijst. Het succes van een persmailing staat of valt met het vinden van de juiste adressen en de juiste namen van de redacteuren. Raadpleeg eventueel een bondsbureau of ondersteuningsfunctie voor een medialijst.
 •  Respecteer de journalisten. Zij zijn belangrijk. Zij bepalen of iets nieuws is of niet. Schrijf het bericht volledig in dienst van de journalist en het belang dat zijn lezers hebben aan het nieuws. Zorg dat hij zijn lezers daadwerkelijk wat te bieden heeft.
 • Journalisten zijn net mensen. Laat daarom de AIDA-formule (standaard opbouw voor een direct mail) eens los op een persbericht:

A – Attention -> Gebruik een krachtige titel die de aandacht vraagt
I – Interest -> Probeer de lezer in de eerste alinea enthousiast te krijgen voor het verhaal
D – Desire/Detail -> Geef interessante details over het nieuwswaardige feit
A – Action -> Roep op tot actie: voor meer informatie over “…” neemt u contact op met “…”, of surf naar www. … .nl.

De basis van een goed persbericht wordt gevormd door de vijf W’s:

 • Wie (om welke organisatie gaat het, wie is de spreker, wie opent het gebouw, enz.)
 • Wat (wat er gebeurt, welke activiteit begint, wat wordt gepresenteerd, enz.)
 • Waar (waar vind het plaats, in welk gebouw, op welk adres, enz.)
 • Wanneer (wanneer gebeurt het, datum, tijd, gedurende welke periode, enz.)
 • Waarom (wat is de reden, de aanleiding van het nieuwsfeit, bijv. nieuwbouw, jubileum, aangekondigde bezuiniging, enz.)

Digitale aandachtspunten
Verstuur je het persbericht digitaal? Stuur het dan als standaard tekst, met het bericht direct in de mail en niet als bijlage met plaatjes en andere grappen. Nog belangrijker: stuur geen bijlagen mee. Dus geen Word-documenten, presentaties in Powerpoint en andere (virusgevoelige) netwerkbelastende mystery-mail. Behalve virusgevaar moet de journalist extra handelingen verrichten.

 • Gebruik een betekenisvolle zin in de onderwerpregel.
 • Stuur het bericht niet met een Hotmail, Yahoo of andere niet-zakelijke account.
 • Één persbericht aan honderd adressen versturen, is technisch geen probleem. Om ervoor te zorgen dat de ontvangers niet alle adressen zien van de andere ontvangers, kopieer je de adreslijst naar het BCC-veld in de e-mail.
 • Voeg géén ‘digitaal visitekaartje’ toe aan je e-mail.
 • OVERIGENS IS HET ONBELEEFD OM IN KAPITALEN TE SCHRIJVEN OMDAT DAT ERG SCHREEUWERIG STAAT.
 • Beperk de informatie in een persbericht tot één onderwerp (te veel nieuws leidt af, is minder geloofwaardig en werkt verwarrend) en gebruik maximaal één A4 tekst.
 •  Klop jezelf niet teveel op de borst (je hoeft het krediet bij de schrijvende pers maar één keer te verspelen en je bent het voorgoed kwijt).
 • Schrijf in begrijpelijke taal. Vermijd jargon om te zorgen dat iedereen begrijpt waar je over spreekt.
 • Schrijf in de derde persoon. Dus nooit ‘ik’, ‘wij’ en ‘ons’ (behalve in de vorm van een citaat), maar ‘het bedrijf’, ‘de organisatie’, ‘hij’, ‘zij’.
 • Schrijf het persbericht in actieve vorm! Niets is dodelijker voor publiciteit dan teksten vol ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’.
 • Maak de tekst niet te feitelijk en droog. Redacties zijn altijd op zoek naar spannende ontwikkelingen, sappige details en bijzondere nieuwtjes. Houd het verhaal levendig!

Deze tips zijn bedoeld als handleiding, gebruik ze naar eigen inzicht en behoefte. Ze geven geen garantie voor succes.