Vrijwilligersverband Welzijn

Kan een vrijwilliger iets voor u betekenen? Wilt u als vrijwilliger iets betekenen voor anderen?
Wist u dat er in de gemeente Losser vrijwilligers zijn die dagelijks op pad gaan om mensen uit hun omgeving te ondersteunen? Het ‘Noaberschap’ in Twente werkt nog uitstekend en vrijwilligersorganisaties nemen daarin een belangrijke plaats.Twaalf organisaties werken samen in het ‘Vrijwilligersverband welzijn in de gemeente Losser’ om hun diensten nóg beter op elkaar af te stemmen. Vooral de werving van nieuwe vrijwilligers willen ze samen ter hand nemen.
Hieronder staan de organisaties die tot het Vrijwilligersverband horen. Achter elke organisatie staat wat haar vrijwilligers voor u kunnen doen en hoe de contactpersoon te bereiken is. Vrijwilligersverband gemeente LosserBezoekersgroep Verliezen Verwerken RK Kerken Losser
Bezoeken mensen die hun partner hebben verloren.
Mw. S. Punte, tel.: (053) 538 44 88

Contactgroep Alleenstaanden
Het met elkaar in contact brengen van alleenstaanden door middel van diverse activiteiten voor alle leeftijden.
Mw. A. Droste, tel.: (053) 538 53 02

Protestantse Diaconie
Bezoeken van mensen, gericht op materiële hulpverlening.
Mw. A. Mul, tel.: (053) 538 63 18

Rode Kruis, afdeling Losser
a) Het organiseren van aangepaste vakanties voor díe personen die niet zelfstandig op reis kunnen. Het organiseren van busreizen voor gehandicapten of zieke personen.
Mw. I. Burink, tel.: (053) 538 42 80.
b) Het organiseren van twee-wekelijkse activiteiten in verpleeghuis Oldenhove in Losser voor zowel bewoners als inwoners uit de gemeente.
Mw. G. Eicks, tel.: (053) 538 59 12.

Stichting Fundament
De vrijwillige seniorenvoorlichters leggen huisbezoek af om informatie te geven en mensen zo nodig door te verwijzen.
Sherina Schouten, tel: 053 536 9405 / M: 06 81980438
Website Fundament

Mantelzorgondersteuning
De vrijwilligers bieden praktische steun aan de verzorgde, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf krijgt.
Mantelzorg volwassenen: Jannet Huisman 053-5369400 06-47504724
Jonge mantelzorgers: Wesley Elfers tel: 06-10706186

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg: Stichting Leendert Vriel
De vrijwilligers bieden steun door het verlenen van aanvullende zorg op de mantelzorgers bij terminale patiënten in de thuissituatie of in het hospice.
Coördinator, tel.: 06 – 22572319
Website www.leendertvriel.nl

Unie van Vrijwilligers, afdeling Losser
In verschillende projecten (o.a. de Losserhof, Zorggroep Sint Maarten, dagvoorzieningen, vriendschappelijk contact) bieden vrijwilligers de helpende hand.
Mw. N. Koedam, tel.: (053) 538 84 36
Website www.uvvlosser.nl

Ziekenbezoekgroep RK Kerken Losser
Afleggen van bezoeken aan zieken en thuiszittenden die daar behoefte aan hebben en behoren tot een van de beide Losserse parochies.
Mw. E. Even, tel.: (053) 5387013

Humanitas Noordoost Twente
De vrijwilligers van het project “Steun bij verliesverwerking” bezoeken mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor na het verlies van een naaste of na een ander ingrijpend verlies.
Mw. Ida Mondria: tel.: 06 – 33027536

De Zonnebloem, afdeling de Lutte
Bezoeken van zieken en ouderen, het organiseren van vakanties, boottochten e.d.
Mw. P.J. Boers, tel.: (0541) 55 16 92

De Zonnebloem, afdeling Losser
Bezoeken van mensen met lichamelijke beperkingen ten gevolge van ziekte of ouderdom en het voor hen organiseren van bus-en boottochten en ontspanningsbijeenkomsten, waaronder maandelijks terugkerende koffie-en spelletjesochtenden.
Mw. H. Roord (053) 5383149

Stichting Mantelzorg Losser “De Globe”
Verbetering van de positie van mantelzorgers. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, huisbezoeken afgelegd en waar nodig wordt bemiddeld bij hulp.
Mw. M. Verheyen, tel.: (053) 538 17 32