Geld voor maatschappelijke stages

22 sep 2008

De gemeente Losser stelt met ingang van het schooljaar 2009-2010 jaarlijks een bedrag van €10.000,- Euro beschikbaar voor het steunpunt dat de maatschappelijke stages van leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat coördineren. Dat heeft het college van B en W besloten. Eerder (in juni van dit jaar) nam de gemeenteraad al een initiatiefvoorstel aan waarbij eenmalig eveneens € 10.000,- beschikbaar werd gesteld voor dit soort stages.Van Rijkswege is besloten dat met ingang van het schooljaar 2011-2012 leerlingen van het voortgezet onderwijs verplicht zijn tijdens hun schoolloopbaan in totaal 72 uren maatschappelijke stages te volgen. Op die manier kunnen de scholieren kennis maken met allerlei aspecten van de samenleving.

Scholen konden zich echter in de afgelopen maanden al aanmelden bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor een proef met deze stages. Het gaat om een zogenaamde pilot met ingang van het lopende schooljaar 2008-2009. Daarvan hebben de scholen voor voortgezet onderwijs in Twente en de Achterhoek gebruik gemaakt. De scholingsboulevard in Enschede is de trekker ervan. De locatie Losser van het Carmellyceum haakt ook aan.

Om de stages in de praktijk vorm te geven is het nu van groot belang dat er op lokaal niveau een service- of steunpunt komt van vrijwilligersorganisaties waar ‘vraag en aanbod’ op elkaar worden afgestemd. Hoewel in Losser regelmatig overleg plaatsvindt tussen de diverse vrijwilligersorganisaties kent de gemeente tot nu toe nog niet zo’n steunpunt.

Het geld dat de raad beschikbaar stelde en nu dus vanaf 2009-2010 structureel wordt, opent de mogelijkheid daarin te voorzien.[Bron:Gemeente Losser]