Informatieavond maatschappelijke stage in de Muchte

10 oktober 2009
Het Twents Carmel College locatie Losser en de Vrijwilligerscentrale van
Stichting Cluster zijn alweer druk bezig met het realiseren van de stageplekken voor de leerlingen in het kader van de maatschappelijke stage.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben sinds vorig jaar de verplichting om een maatschappelijke stage uit te voeren. Tweede- en derdejaars leerlingen gaan op stage.
Speciaal voor belangstellende organisaties en verenigingen wordt er op woensdag 14 oktober a.s., aanvang 19.30 uur een Open informatieavond georganiseerd in de Muchte.
https://www.vrijwilligerscentralelosser.nl/mast/docs/donderdag/IMG_2740.jpg
Tijdens deze avond wordt er door medewerkers van TTC en de Vrijwilligerscentrale uitleg gegeven over de maatschappelijke stage en de mogelijkheden die het biedt. Tijdens de maatschappelijke stage in het vorige schooljaar zijn opnames gemaakt welke verwerkt zijn tot een voorlichtingsfilm. Deze film zal op de avond voor het eerst vertoond worden. Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en kunnen stageplekken worden vastgelegd. Instellingen kunnen ook maatschappelijke stageplekken aanbieden via de website van de vrijwilligerscentrale; www.vrijwilligerscentralelosser.nl .

In het vorige schooljaar, het eerste jaar waarin de maatschappelijke stage werd georganiseerd door Twents Carmel College, locatie Losser en Stichting Cluster werd voorzien in 170 vervulde stages ten behoeve van vele organisaties en verenigingen in Losser. Na afloop van het schooljaar werd een enquête onder de instellingen en verenigingen gehouden. Hieruit bleek dat zij zeer positief zijn over het verloop van de maatschappelijk stages.

Tweedejaars leerlingen kunnen van oktober 2009 tot en met eind mei 2010 hun maatschappelijke stages uitvoeren.
Er zijn twee verschillende vormen van stage; lintstages en in projectvorm bij de Make A Difference Day (MADD). Tijdens lintstages lopen 2e klassers een aantal weken een aantal uren per week stage. Derdejaars leerlingen gaan in mei een week op stage.

Net als afgelopen jaar is ook dit jaar de vrijwilligerscentrale weer het lokale organisatiecomité voor de MADD in Losser. Na het succes van vorig jaar zoeken we weer leuke projecten om MADD 2010 uit te voeren.
Tijdens de vorige editie is er een aantal dagen gewerkt bij Erve Kreasgenberg, zijn de banken van het Openluchttheater geschilderd en is het scoutinggebouw voorzien van een nieuwe verflaag.
Doel van de MADD is dat mensen kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk.
Dat is tevens een van de doelstellingen van de maatschappelijke stage.
Indien organisaties klussen/ideeën hebben die eigenlijk al veel te lang blijft liggen en goed zijn uit te voeren door een groep leerlingen (uiteraard onder begeleiding) kunnen deze worden aangemeld.

De MADD 2010 zijn in Losser op 17,18 en19 maart.
Voor het aanmelden van deze klussen kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster, gevestigd in de Muchte, Vlasakker 2 in Losser tel. 053 5369413.
Tevens kunt u daar ook terecht voor vragen over de maatschappelijke stageplaatsen.