Maatschappelijke stages stevig verankerd

10 september 2010
Gemeenten en scholen ondertekenen raamconvenant

Op 9 september ondertekenden bestuurders van scholen voor het voortgezet onderwijs en wethouders van gemeenten in Twente en de Achterhoek een raamconvenant. Hiermee komen 30 VO-scholen en gemeenten overeen om in de regio samen te werken bij het organiseren van de maatschappelijke stages. Met dit raamconvenant wordt daarnaast aan de maatschappelijke stages in de regio extra bekendheid en een extra impuls gegeven. De ondertekening van het convenant vond plaats in de Grolsch Veste, het thuishonk van FC Twente, de club die met het programma ‘Scoren in de wijk’ zelf ook maatschappelijk betrokken onderneemt.

Het raamconvenant is nodig om het mogelijk te maken dat vanaf schooljaar 2011/2012 alle leerlingen van het voortgezet onderwijs hun maatschappelijke stage kunnen vervullen, dit is dan immers wettelijk verplicht. Dit gebeurt onder het motto: ‘Lokaal wat lokaal kan, regionaal als dit lokaal versterkt’. Lokaal houdt in dat de school samen met het servicepunt vrijwilligerswerk, de ‘stagemakelaar’, zoekt

https://www.vrijwilligerscentralelosser.nl/uploads/ondertekening.jpg

naar goede stageplekken voor grote groepen leerlingen. Regionaal wil zeggen dat een Stuurgroep Regionale Samenwerking zorgt voor verspreiding en uitwisseling van kennis en ervaringen. Daarnaast houdt de Stuurgroep in de gaten of de afspraken gemaakt in het raamconvenant worden nageleefd.

Het verleden heeft bewezen dat het werkt
De ambitie van de scholen om in het vorig schooljaar 5.000 leerlingen een maatschappelijke stage te laten lopen is ruimschoots gehaald. Om precies te zijn: 5.639 leerlingen hebben hun stage afgerond. Dit succes was met name een gevolg van een intensieve samenwerking met lokale vrijwilligerscentrales.