MaS 2008-2009

Losser, 12 juni 2009

Geachte heer/mevrouw,

Uw organisatie heeft afgelopen jaar wel of geen maatschappelijke stagiaires begeleid van het Twents Carmel College Locatie Losser. Het kan hierbij gaan om leerlingen van het 2e of 3e leerjaar. Leerlingen van het 3e leerjaar liepen een week stage, leerlingen van het 2e leerjaar hadden vaak een zogenaamde lintstage. Deze leerlingen kwamen regelmatig bij u over de vloer om te assisteren bij verschillende vrijwilligersactiviteiten. De reacties van leerlingen zijn erg positief, natuurlijk alles beter dan schoolbanken maar leerlingen hebben veel positieve ervaringen opgedaan. Het maken van afspraken, deze afspraken nakomen, wat komt er allemaal bij kijken om een organisatie te laten draaien, en niet te vergeten: sociale vaardigheden en contacten met “vreemden”. Er zijn veel leerlingen die graag nog eens bij u terug komen!

De maatschappelijke stage wordt een onderdeel van het lesprogramma voor de leerlingen. De maatschappelijke stage is géén beroepsgerichte stage, het gaat om vrijwilligerswerk; betrokkenheid bij de maatschappij. Volgend jaar willen wij en de leerlingen graag een beroep doen op uw organisatie. Daarom hebben wij een kleine enquête gemaakt om te leren uit het verleden en van uw mening: Hoe u over een aantal zaken denkt en welke adviezen en/of opmerkingen u heeft.

Ook wanneer u dit jaar geen stagiaires heeft gehad binnen uw organisatie zouden wij het fijn vinden wanneer u de moeite zou willen nemen de enquête in te vullen (duurt 5 minuten). Het is van belang om te weten of u bijvoorbeeld meer informatie nodig heeft of dat u een uitgesproken mening heeft ten aanzien van het verlenen van medewerking aan de maatschappelijke stage. U kunt de enquête schriftelijk op bijgaand formulier invullen en verzenden in bijgesloten gefrankeerde envelop of invullen via de website.

Mogen wij u hartelijk danken voor uw medewerking om deze enquête in te vullen maar vooral omdat u de maatschappelijke stage voor de leerlingen tot een succes heeft weten te maken. Voor de toekomst hopen we op een goede samenwerking met als gezamenlijk doel: de leerling van nu de vrijwilliger van later!

Met vriendelijke groet,

Directie Stichting Cluster en Twents Carmel College Locatie Losser