Ooit heb je zelf vrijwilliger nodig

6 november 2008

LOSSER – Twents Carmel College stuurt dit schooljaar alle tweedeklassers op stage. E?n keer per week de jongste leden van je eigen sportclub trainen, een natuurorganisatie vooruit helpen met wilgen knotten of fietspaden aanleggen, bijspringen in het verzorgingshuis in je woonplaats of bezoekers verwelkomen in een museum… Zonder de inzet van vrijwilligers zouden tal van verenigingen en organisaties de tent direct kunnen sluiten. Om met name jongeren het besef bij te brengen dat veel dingen niet vanzelf gaan en dat het een plezierig gevoel geeft eens wat voor een ander te doen, zijn de maatschappelijke stages bedacht.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vanaf schooljaar 2011-2012 verplicht zo’n stage voor hun leerlingen te regelen. Gedurende hun schoolperiode moeten ze uiteindelijk in totaal 72 uur als vrijwilliger aan de bak. Net als Nederlands, Duits en Frans wordt de maatschappelijke stage gewoon een van de vakken. Maakt iemand er een potje van, dan volgt een vervangende opdracht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat elke leerling de opleiding verlaat met een certificaat, dat staat voor een correcte afronding van het aantal uren. In het schooljaar 2006-2007 ging alvast ??n klas van het Twents Carmel College (TCC) in Losser op stage om een en ander uit te proberen. Afgelopen schooljaar was het de beurt aan alle derdejaars leerlingen, die een aaneengesloten week op stage gingen. De stageplekken varieerden van basisscholen, bibliotheek, Natuurmonumenten, VVV, IVN, woon- en zorgcentrum tot en met een plaatselijke fietsenwinkel.

Dit schooljaar is er voor gekozen alle tweedeklassers van het TCC op stage te sturen. Dat houdt in dat voor 170 leerlingen een stageplek moest worden gevonden. Een klus waar volop aan is gewerkt, in samenwerking met de gemeente en Stichting Cluster. Als begeleidend onderwijsassistente zijn Hetty Maas en Marijke Bolhaar druk doende met de stages. Marijke nam afgelopen schooljaar zelf een kijkje, toen leerlingen in opdracht van Natuurmonumenten werden ingezet bij het plaatsen van nieuwe zitbanken in het Roderveld bij Rossum. “E?n van de leerlingen vertikte het om ‘s ochtends op tijd te zijn. Wat je zag is dat ze hem daar op aanspraken. Het werk dat ze moesten doen, vonden ze best zwaar.

Maar er ontstond een soort van teambuilding”, ontdekte Bolhaar. “Ze hadden wel in de gaten dat ze het samen moesten doen.” Collega Hetty kwam er achter dat de stages leerlingen een kans biedt eens een andere kant van zichzelf te laten zien. “Je komt er achter dat de grootste klier uit de klas ontzettend leuk met kinderen om kan gaan, bijvoorbeeld. Tijdens zo’n stage wil geen enkele leerling slecht over komen. Ze proberen er hoe dan ook wat van te maken. Geen kind vindt het leuk om af te gaan. En het is eens een keer heel wat anders dan met de neus in de boeken.” Gelukkig zijn er, vinden Marijke en Hetty, nog altijd heel wat ouders die hun kinderen w?l bijbrengen dat niet alles vanzelf gaat. “Maar veel leerlingen doen ook niets. Die hebben er geen weet van wat er bij komt kijken als je een sporttoernooi organiseert. Door middel van de stages leren ze hun steentje bijdragen en actief naar bijvoorbeeld hun eigen sportvereniging te kijken. Het maakt ze meer bewust van wat zo’n club allemaal voor ze doet. Ze leren organiseren, hun eigen talenten ontdekken, ze doen mensenkennis op en het versterkt hun zelfvertrouwen”, sommen de organisatoren op.

Marijke: “Wat we hopen is dat de leerlingen van nu de vrijwilligers van straks zijn. Er komt ook voor hen ooit een moment dat ze zelf een vrijwilliger nodig hebben.” De stagewerkzaamheden kunnen heel gevarieerd zijn, uiteenlopend van het draaiend houden van de voetbalkantine, tot meehelpen tijdens een handvaardigheidles of het voorlezen van de krant in een verzorgingshuis. Stages vinden plaats in de vorm van een aantal weken, uren of dagen (projectstage). Er kan een soort sollicitatie plaatsvinden. Belangrijk is dat de stageplek past bij de leerling. In principe gaan de leerlingen in tweetallen op stage. Het is mogelijk dat leerlingen met hun eigen klas worden ingezet tijdens ??n of meer projectdagen. Leerlingen mogen ook zelf een stageplek aandragen. Zo’n plek moet wel voldoen aan een aantal eisen. De website van de vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster speelt een belangrijke rol bij de stages. Alle stageplekken staan er op. Leerlingen van het Twents Carmel College in Losser kunnen ook aan de slag in het kader van het (landelijke) MADD, dat staat voor Make A Difference Day die in het teken staat van vrijwilligerswerk. De mensen van het Losserse openluchttheater hebben al laten weten een klus voor de leerlingen te hebben, namelijk het schuren en schilderen van de zitbanken. Domijn kan leerlingen gebruiken voor het onkruidvrij maken van stegen, paden en tuintjes bij de woningen van de corporatie. [Bron: Tubantia]