Vrijwilligersverzekering gemeente Losser

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd.
De gemeente Losser heeft per 1 juli 2010 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Handige links:


Voor wie is de vrijwilligersverzekering?

Voor iedere vrijwilliger die “in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend”.

http://www.notubiz.nl/img/referenties/losser.gif

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd;
  • ook bij eenmalige activiteiten;
  • geen minimum aantal uren;
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor het getroffen rechtspositieregelingen. Stagiares in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.

Verzekeringspakket

BasisPolis

  • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.

PlusPolis

  • aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers;
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!

Schade… en dan?
De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het digitale schadeformulier van de gemeentelijke website. Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd. De gemeente zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. De gemeente kan de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient.
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente krijgt hiervan bericht. Voor vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer Achmea. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.
Meer informatie zie: www.losser.nl