Het regeerakkoord heeft geen woord over voor vrijwilligers

Over vrijwilligerswerk is niks te vinden in het regeerakkoord, ook het woord mantelzorg komt er niet in voor. CDA-leider Sybrand Buma stelde dat deze week verwonderd vast. Maar zo onlogisch is het niet dat VVD en PvdA deze thema’s laten liggen.

Op een forum over vrijwilligerswerk twee weken voor de verkiezingen, leken de twee partijen die nu een kabinet vormen, er nog wel zin in te hebben. Staatssecretaris van justitie Teeven (VVD) constateerde een beetje bedremmeld dat de vrijwilliger er in het programma van zijn partij bekaaid afkomt. “Dat moet de volgende keer anders”, beloofde hij, ook al omdat hij bij justitie goede ervaringen heeft met de inzet van vrijwilligers, die de buurt veilig houden, slachtoffers begeleiden, of daders.

Een zelfbewuster geluid kwam van Kamerlid Pierre Heijnen, PvdA. Hij stak de vrijwilligers een hart onder de riem en onderstreepte hoe belangrijk hun werk is. De overheid is daar niet altijd bij nodig, wist Heijnen, maar soms kan het niet zonder. Slachtofferhulp, om maar eens een terrein van Teeven te noemen, werkt met onbetaalde en betaalde krachten – en dat is bij veel maatschappelijke organisaties zo.

Van de voorzichtige welwillendheid van Teeven en de steun in de rug van Heijnen is in het regeerakkoord bar weinig terug te vinden. Er wordt niets gezegd over de maatschappelijke waarde van vrijwilligerswerk, over de rol die dat heeft in de samenleving, over de verhouding tot een overheid die taken afstoot. Ook andere vormen van onbetaald werk, zoals mantelzorg voor zieke familie en vrienden, komen niet aan de orde. Er worden miljarden bezuinigd op de zorg. Dat leidt er ongetwijfeld toe dat zieken vaker een beroep moeten doen op hun familie, vrienden, buren. Maar formeel is het raden naar de gevolgen; ze worden niet benoemd.

klik hier voor het volledige artikel

Bron: www.trouw.nl