Maatschappelijke stages van start gegaan.

Maatschappelijke stages van start gegaan.

Sinds begin oktober steken maar liefst 180 2e jaars leerlingen van het Twents Carmel College Losser de handen uit de mouwen in het kader van hun maatschappelijke stage.
In het kader van de maatschappelijke stages zijn leerlingen verplicht om 30 uur vrijwilligerswerk uit te voeren.

Om deze stages tot een succes te maken werken het Twents Carmel College Losser en de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster nauw samen om alle leerlingen een kijkje in de keuken van het vrijwilligerswerk te bieden.

Door actief bij het vrijwilligerswerk betrokken te raken dragen de leerlingen een steentje bij aan de maatschappij, waar ook zij onderdeel van zijn. De maatschappelijke stage werkt drempel verlagend voor jongeren om actief te worden, te blijven of om op latere leeftijd weer terug te keren in het vrijwilligerswerk.

Dat de stages een succes genoemd kunnen worden blijkt wel uit de resultaten van een enquête die gehouden is onder alle leerlingen die afgelopen jaar hun maatschappelijke stage voldaan hebben. In dat jaar verrichtten 212 leerlingen 6360 uur vrijwilligerswerk bij 47 verenigingen en organisaties.

Volgens deze enquête ervaren de leerlingen deze stage als heel positief en waarderen deze met een gemiddeld rapportcijfer van een 8. De helft van de leerlingen zette na hun verplichte stage uren de werkzaamheden voort in het kader van regulier vrijwilligerswerk. Daarnaast geeft een derde van de leerlingen aan bereidt te zijn om op latere leeftijd weer terug te komen om vrijwilligerswerk te doen.

Bij de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster staan 42 organisaties en verenigingen ingeschreven die leerlingen in de gelegenheid willen stellen om hun maatschappelijke stage bij hen te volbrengen. Leerlingen kunnen hierdoor actief worden in allerlei sectoren van vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld bij sportverenigingen, ouderen- en gehandicaptenzorg, scholen, natuur- en milieuorganisaties, cultuurorganisaties, carnavalsverenigingen en de scouting.

De Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster en het Twents Carmel College Losser hopen deze jaargang wederom tot een groot succes te kunnen maken.
Daartoe zijn ze ook afhankelijk van de verenigingen en organisaties die stageplekken beschikbaar stellen en begeleiden.

Mocht uw vereniging of organisatie nog geen plekken aangeboden hebben, maar zijn er wel mogelijkheden, of hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster, in de persoon van Niek Pothoven, gevestigd in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser, tel. 053 5369413/email info@vrijwilligerscentralelosser.nl.