Maatschappelijke stages 2015/2016 van start gegaan

Vanaf begin oktober zullen maar liefst 190 2e jaars leerlingen van het Twents Carmel College Losser de handen uit de mouwen steken in het kader van hun Maatschappelijke Stage.
In het kader van de Maatschappelijke Stages zijn de leerlingen verplicht om 20 uur vrijwilligerswerk uit te voeren.

Om deze stages tot een succes te maken werken het Twents Carmel College Losser en de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster nauw samen om alle leerlingen een kijkje in de keuken van De maatschappelijke stage werkt drempel verlagend voor jongeren om actief te worden, te blijven of om op latere leeftijd weer terug te keren in het vrijwilligerswerk.

Dat de stages al jaren een succes genoemd kunnen worden blijkt wel uit de resultaten van een enquêtes die de afgelopen jaren gehouden is onder de leerlingen die hun Maatschappelijke Stage voldaan hebben. In het schooljaar 2014-2015 verrichtten 199 leerlingen ruim 3900 uur vrijwilligerswerk bij 41 verschillende verenigingen en/of organisaties.
Volgens deze enquête van het afgelopen schooljaar ervaren de leerlingen deze stage als heel positief en waarderen deze met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.7. De helft van de leerlingen zette na hun verplichte stage uren de werkzaamheden voort in het kader van regulier vrijwilligerswerk. Dit impliceert dat er in het afgelopen schooljaar door middel van de Maatschappelijke Stages in Losser ruim 90 vrijwilligers bij zijn gekomen!
Daarnaast geeft een derde van de leerlingen aan bereid te zijn om op latere leeftijd weer terug te komen om vrijwilligerswerk te doen.

Bij de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster staan op dit moment 41 organisaties en verenigingen ingeschreven die leerlingen in de gelegenheid willen stellen om hun maatschappelijke stage bij hen te volbrengen. Leerlingen kunnen hierdoor actief worden in allerlei sectoren van vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld bij sportverenigingen, ouderen- en gehandicaptenzorg, scholen, natuur- en milieuorganisaties, cultuurorganisaties, carnavalsverenigingen en de scouting.

De Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster en het Twents Carmel College Losser hopen deze jaargang wederom tot een groot succes te kunnen maken. Daartoe zijn ze ook afhankelijk van de verenigingen en organisaties die stageplekken beschikbaar stellen en begeleiden.

Mocht een vereniging of organisatie nog geen plekken aangeboden hebben, maar zijn er wel mogelijkheden , dan kan contact worden opgenomen met de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster, in de persoon van Niek Pothoven, gevestigd in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser, tel. 053 5369413/email info@vrijwilligerscentralelosser.nl.