De maatschappelijke stage (MaS) ook dit jaar weer een groot succes!

vclgroot

In Losser worden de maatschappelijke stages uitgevoerd vanuit de tandem TCC locatie Losser en de Vrijwilligerscentrale van Stichting Fundament. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid verzorgt het TCC Losser lessen voor de leerlingen over de maatschappelijke stage aan de hand van een stageboekje. Een onderdeel van de MaS lessen bestaat uit uitleg over het gebruik van de maatschappelijke stagewebsite www.tcc-stage.nl, een website van het Twents Carmel College (TCC) in de drie gemeenten (Oldenzaal, Dinkelland en Losser). Op deze website kunnen vrijwilligersorganisaties hun vacatures aanbieden. De vacatures worden beheerd door de vrijwilligerscentrales van de drie gemeenten. Zij vormen de belangrijke schakel tussen de vrijwilligersorganisaties en de leerlingen van het TCC. De leerlingen kunnen via de website een maatschappelijke stagevacature uitzoeken die bij hen past.

Leerlingen positief over stages
Ook dit jaar is onder leerlingen van het TCC een evaluatie uitgevoerd. Deze werd dit jaar door liefst 748 leerlingen ingevuld. Elk jaar opnieuw zijn het TCC en de Vrijwilligerscentrales weer blij verrast door de ontzettend positieve evaluatieresultaten van de stage. Afgelopen schooljaar werd de stage gemiddeld beoordeeld met een 7,4! De leerlingen leren ontzettend veel van hun stage. Zo noemen zij bij het invullen van de enquête bijvoorbeeld dat zij geleerd hebben: samen te werken; verantwoordelijkheid te dragen om: zich aan afspraken te houden; iets te doen zonder er een beloning voor te ontvangen en behulpzaam te zijn. De maatschappelijke stage vormt voor veel leerlingen ook een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk en maar liefst 46 procent van de leerlingen die de enquête heeft ingevuld geeft aan vrijwilligerswerk te willen blijven doen op hun stageplaats!

Aanmelden stageplekken voor het nieuwe stagejaar
Voor de editie van aanstaand schooljaar zijn de eerste contacten met vrijwilligersorganisaties reeds gelegd. Heeft uw organisatie ook stageplekken beschikbaar of wilt u bekijken of deze stages ook voor uw organisatie een meerwaarde kan hebben? Neemt u dan contact op met de vrijwilligerscentrale losser van Stichting Fundament in de persoon van Niek Pothoven, tel: 053-5369408 of mail naar info@vrijwilligerscentralelosser.nl.
Een bezoek brengen kan uiteraard ook, u bent van harte welkom in De Muchte aan de Vlasakker 2, te Losser.