Regeling VOG voor vrijwilligers weer verlengd

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft op zaterdag 5 november voetbalvereniging RKVV JEKA uit Breda in het zonnetje gezet. De Brabantse club is de 4000ste organisatie, die deelneemt aan de regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.

De staatssecretaris reikte een bewijs van deelname uit en overhandigde samen met NOC*NSF een cadeau. Voor sportverenigingen en andere organisaties die veel met vrijwilligers werken – zoals scoutingclubs, hobbyverenigingen of kerken – biedt de VOG een extra garantie om pupillen in een veilige omgeving te laten sporten, spelen en verblijven. “Ik vind het goed om te merken dat JEKA veel belang hecht aan sociale veiligheid op de club en daarin ook verantwoordelijkheid neemt”.

Tijdens zijn bezoek maakte Dijkhoff bekend dat vrijwel alle 4000 organisaties die sinds 1 januari 2015 tot de regeling zijn toegelaten, de komende jaren gratis VOG’s mogen blijven aanvragen. De regeling is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties met een kleine beurs en weinig organisatorische slagkracht. Met het verstrekken van gratis VOG’s wordt een lastig thema op de agenda gezet: namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door deelname en het voeren van een breder preventie- en integriteitsbeleid laten clubs en kerken zien dat misbruik en seksuele intimidatie onacceptabel is. Daarbij zorgt de gratis VOG ervoor, dat personen met een relevant strafblad worden geweerd uit het vrijwilligerswerk. Sinds 2015 kregen 183 vrijwilligers een VOG-weigering toegestuurd van de staatssecretaris.

Het kabinet heeft jaarlijks 100.000 gratis VOG’s beschikbaar gesteld voor de sport- en vrijwilligerssector. Organisaties die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen in aanmerking komen voor deelname. Sinds de start van de regeling begin 2015 zijn er ruim 126.000 gratis VOG’s aangevraagd. Omdat het belangrijk is dat vrijwilligersorganisaties blijven investeren in kwaliteit en veiligheid, heeft de staatssecretaris eerder besloten het aantal beschikbare gratis VOG’s in 2016 incidenteel op te hogen naar 120.000. Een structurele ophoging is nog niet aan de orde, omdat Dijkhoff hiervoor de trend in gratis VOG-aanvragen over een aantal jaren wil meewegen. Vrijwel alle 4000 organisaties die nu meedoen aan de regeling, kunnen ook na 1 januari 2017 VOG’s blijven aanvragen voor hun vrijwilligers.

Bron: Rijksoverheid.nl