Een organisatie besturen nieuwe stijl

vclgroot

 

 

 

 

 

Stel, u wordt benaderd voor een functie binnen het bestuur van uw vereniging/vrijwilligersorganisatie. Uiteraard, u voelt zich maatschappelijk betrokken, en daarom neemt u de vraag in overweging.

Maar dan, waar gaan uw gedachte dan als eerste naar uit? De uitdagingen, het inspirerende van de functie, de mogelijkheid om iets moois neer te zetten? Of is het toch de inzet van het aantal uren,
alle vergaderingen, de persoon die nu de functie bekleedt en dat eigenlijk heel goed doet of alle moeilijke vragen die er op u af gaan komen?

OF:
Stel, uw vereniging of vrijwilligersorganisatie heeft mensen benaderd voor een mooie uitdagende functie, maar telkens als ze een beslissing moeten nemen, zien ze af van het aannemen de functie.
Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat ze opzien tegen de verantwoordelijkheden of bang zijn zaken verkeerd te gaan uitvoeren.

Bovenstaand zal voor veel verenigingsmensen/ vrijwilligersorganisaties een bekend verhaal zijn.

Maar het kan ook heel anders! Besturen op een andere manier, namelijk op een inspirerende, leuke, uitdagende, flexibele en stimulerende.

Daarom nodigen de Vrijwilligerscentrale Losser van Stichting Fundament en de UVV , u als vereniging/ vrijwilligersorganisatie of aspirant bestuurslid uit om deel te nemen aan een 2-tal bijeenkomsten
om deze nieuwe manier van besturen te verkennen en ontwikkelen.

Ook als u maatschappelijk betrokken bent, maar nog geen keuze heeft gemaakt waar u zich voor zou willen inzetten is dit een goede manier om kennis te nemen van het bestuurlijk werk.
Deze bijeenkomsten zullen worden verzorgt door kenniscentrum MOVISIE, en gehouden worden op 31 oktober en 21 november van 19:00 tot 22:00 uur in de Muchte, aan de vlasakker 2 in Losser.

Deelname aan deze bijeenkomsten is, mede door een subsidie van de gemeente Losser, gratis.

Heeft u als vereniging/vrijwilligersorganisatie of aspirant bestuurslid, interesse in deelname aan deze inspirerende sessies, geeft u zich dan op voor 10 oktober door
een mail te sturen naar de administratie van St Fundament: info@stichtingfundament.nl of te bellen met 053-5369400.
Bij de aanmelding a.u.b. vermelden of u een potentieel vrijwilliger bent, of dat u namens een vereniging/organisatie komt.

Na definitieve doorgang van de cursus krijgt u een bevestigingsmail van uw deelname.