Het Taalpunt van de Stichting Fundament-bibliotheek is op zoek naar taalvrijwilligers.

Afbeeldingsresultaat voor stichting fundament

 

Vindt u het leuk om vrijwilliger te worden en andere mensen te helpen met het leren spreken, lezen en schrijven? Of om ouders te stimuleren hun kinderen te ondersteunen bij het taalonderwijs? Vindt u het misschien een uitdaging om in een bedrijf de laaggeletterdheid aan te pakken? Of heeft u andere kwaliteiten, die u wilt inzetten bij het Taalpunt? Dan zijn wij op zoek naar u!

Iedereen heeft recht op taal
In Nederland leven 1,3 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Enerzijds zijn dat mensen die uit een ander land hier naartoe gekomen zijn, en de taal graag willen leren. Anderzijds zijn dat Nederlanders, die wel kunnen lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om mee te kunnen doen in de maatschappij. Goed kunnen spreken, lezen en schrijven vergroot de kans op een goede opleiding, een baan, een gezonde financiële situatie, een goede gezondheid en een gelukkiger leven.

Bij belangstelling kunt u mailen naar taalpunt@stichtingfundament.nl. U krijgt dan antwoord op uw vragen of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Na de zomer krijgen aankomende taalvrijwilligers een training van 4 dagdelen aangeboden. Onderwijservaring is niet nodig!