Maatschappelijke stages Twents Carmel college stopgezet

Onderstaande brief is naar alle leerlingen van het Twents Carmel college verzonden.

Aangezien Fundament nauw betrokken is bij de uitvoering van de maatschappelijke stages wil zij ook via
deze weg alle organisaties op de hoogte brengen van het besluit van school.


Beste leerlingen van het TCC,

Het Corona-virus heeft ons allemaal in zijn greep en dit heeft ook gevolgen voor alle stages, die jullie op diverse manieren lopen. Hetzij beroepsstages, hetzij maatschappelijke stages, het valt allemaal onder onderwijstijd.

Er is besloten, dat we zoveel mogelijk van huis uit moeten gaan werken en daardoor is bijna alle vrijwilligerswerk stilgelegd en kan de beroepsstage ook geen doorgang meer vinden.

Daardoor kunnen we niet anders besluiten dan alle stages voor dit schooljaar te stoppen.
De schoolleiding heeft dit dan ook zo besloten. We stellen het op prijs, wanneer je dit indien mogelijk zelf mededeelt aan je contactpersoon van je stage.

 

Voor vragen met betrekking tot de maatschappelijke stages kunt u contact opnemen met Niek Pothoven: n.pothoven@stichtingfundament.nl.