Het regeerakkoord heeft geen woord over voor vrijwilligers

Over vrijwilligerswerk is niks te vinden in het regeerakkoord, ook het woord mantelzorg komt er niet in voor. CDA-leider Sybrand Buma stelde dat deze week verwonderd vast. Maar zo onlogisch is het niet dat VVD en PvdA deze thema’s laten liggen. Op een forum over vrijwilligerswerk twee weken voor de verkiezingen, leken de twee partijen die nu een kabinet vormen, er nog wel zin in te hebben.

Brief over giftenaftrek voor vrijwilligers

Brief over giftenaftrek voor vrijwilligers Werkt u als vrijwilliger voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Dan kunt u misschien een bedrag als gift opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Daarvoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Over deze voorwaarden bestaan misverstanden. Het is bijvoorbeeld niet voldoende als u een zogenoemde vrijwilligersverklaring hebt. De Belastingdienst wil ANBI’s en vrijwilligers helpen, zodat er minder fout gaat met de aftrek van giften.…

Onkostenvergoeding vrijwilligers

Vrijwilligers mogen vergoedingen ontvangen, onder bepaalde voorwaarden van de fiscus. Mogelijkheden onkostenvergoeding: 1. De vrijwilliger ontvangt geen vaste vergoeding Werkelijk gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn door middel van bewijsstukken (bonnetjes), kunnen op basis van een ingediende declaratie worden vergoed. Bijvoorbeeld een na te rekenen aantal autokilometers van huis naar vrijwilligerswerk. 2. De vrijwilliger ontvangt de vrijwilligersvergoeding Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot…

Vrijwilligerswerk en arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden Voor: bestuur en vrijwilligers Het Burgerlijkwetboek, de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit schrijven voor welke regels en plichten gelden voor werkgevers op het terrein van arbeidsomstandigheden. De zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden, die elke organisatie heeft, houdt o.a. in: de zorg voor veiligheid en het voorkomen van gevaren de zorg voor bescherming van de gezondheid het bevorderen van het welzijn bij arbeid de zorg voor vrije toegang en doorgang van vluchtwegen…

Vrijwilligersverzekering gemeente Losser

Handige links: VNG vrijwilligersverzekering www.losser.nl Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Losser heeft per 1 juli 2010 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren. Voor wie is de vrijwilligersverzekering? Voor iedere vrijwilliger die “in enig…